03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ชาวบ้านหนองสองห้อง ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก รวมตัวช่วยกันปิดถนน คัดค้านไม่เอาโรงงานขยะไฟฟ้า กลัวมลพิษ

ที่บ้านหนองสองห้อง ต.หัวถนน อ.ท่าตะโก ชาวบ้านหนองสองห้อง หมู่ 7 รวมตัวกันถือป้ายคัดค้านเรื่องการทำโรงขยะไฟฟ้า ในหมู่บ้าน ทั้งยังรวมตัวกันปิดบ่อขยะเก่าของเทศบาลตำบลท่าตะโก ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้าน โดยกลุ่มชาวบ้านได้ส่งตัวแทนไปส่งหนังสือร้องเรียนเรื่องบ่อขยะเก่าและโรงขยะไฟฟ้าแก่นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ อำเภอท่าตะโก และนายอุกฤช หมีทอง นายก อบต.หัวถนน

ชาวบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวถนน อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  กว่า 100 คน รวมตัวถือป้ายคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงงานขยะไฟฟ้าที่จะเข้ามาก่อสร้างในหมู่บ้าน  พร้อมทั้งห้ามรถขยะนำขยะมาทิ้งบริเวณบ่อฝังกลบเด็ดขาด หลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนจากมลพิษ ทางน้ำ กลิ่น มีสุนัขและนกกาคาบเอาขยะออกมานอกบริเวณ สร้างความสกปรก ส่งกลิ่นเหม็นทั่วหมู่บ้าน

นายประเสริฐ  วะสุทา  ชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่า ปัจจุบันนี้ในหมู่บ้านมีบ่อขยะ แบบชนิดฝังกลบ ของเทศบาลตำบลท่าตะโก บ่อขยะนี้ไม่มีการฝังกลบจริง สร้างความเดือดร้อนรำคาญกับชาวบ้านในพื้นที่  มีรถขยะจากพื้นที่อื่นหลายแห่งนำขยะมาทิ้งแล้วไม่มีการฝังกลบให้เรียบร้อย  ทำขยะล้นออกมานอกบ่อ เป็นแหล่งคุ้ยหาอาหารของสุนัขจรจัดและนกกา มีการคาบขยะออกมาทิ้งเกะกะภายนอกบ่อเป็นจำนวนมาก  สร้างความเดือดร้อนรำคาญและสร้างความสกปรก  ในขณะเดียวกันก็ชาวบ้านยังกังวลเกรงจะมีการเกิดมลพิษ เนื่องจากน้ำจากกองขยะดังกล่าวอาจซึมลงใต้ผิวดินและลงสู่บ่อน้ำดิบที่ใช้ในการทำประปาหมู่บ้านได้

นางสาวกรกนก  มนฉนวน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวถนน กล่าวว่า “นอกจากบ่อขยะฝังกลบจะดำเนินงานมาอย่างไม่เป็นระบบและไม่ถูกหลักอนามัยแล้ว  ในขณะเดียวกันก็ยังมีความพยายามจากนายทุนและผู้เกี่ยวข้องที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างโรงงานขยะไฟฟ้าในพื้นที่ ซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่เคยผ่านการทำประชาพิจารณ์ของชาวบ้านว่าเห็นด้วยหรือไม่  จึงเห็นว่าโครงการดังกล่าวน่าจะมีความไม่ชอบมาพากลจึงรวมตัวคัดค้านโรงงานขยะไฟฟ้าดังกล่าว”

นายสุพจน์  ปุ่มผึ้ง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 กล่าวเพิ่มเติมว่า “ลูกบ้านของตนเดือดร้อนมาเป็นเวลายาวนานหลายปี จากผลเสียของบ่อขยะฝังกลบแห่งนี้  ทั้งส่งกลิ่นเหม็นและสร้างความสกปรกให้กับชาวบ้าน  มีชาวบ้านหลายรายเริ่มป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ  จึงมีการรวมตัวกันห้ามรถขยะนำขยะเข้ามาทิ้งในพื้นที่อีก  ในขณะเดียวกันก็จะทำหนังสือร้องเรียนไปยื่นกับนายอำเภอเพื่อให้ทราบถึงความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าว และขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ขออย่าเห็นแก่ประโยชน์กันจนลืมนึกถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านเลยครับ”

นอกจากนี้ช่วงเวลา 15.00 น. กลุ่มชาวบ้านยังได้ส่งตัวแทนไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.นครสวรรค์ ต่อมาช่วงเย็นนายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอท่าตะโก และนายดุสิต สนมวัฒนะวงศ์  รองนายกเทศมนตรีท่าตะโก เดินทางเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ย แต่ชาวบ้านไม่ยินยอม จึงได้มีการทำข้อตกลงเบื้องต้นไว้ 3 ข้อ ดังนี้คือ

  • ทางเทศบาลจะดำเนินการฝังกลบขยะที่ล้นออกมาให้แล้วเสร็จภายใน 7วัน นับจากวันนี้
  • ทางเทศบาลจะทำการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากกองขยะ
  • ทางเทศบาลจะทำการแก้ไขเรื่องแนวรั้ว ที่มีสุนัขขุดเป็นช่องตลอดแนวรั้วกั้น ทำให้น้ำเน่าเสียรั่วไหลออกไปสู่ข้างนอกและไหลไปยังสระประปาหมู่บ้าน

เมื่อมีข้อตกลงแล้วทางกลุ่มชาวบ้านจึงยินยอมเปิดทาง และหากมีปัญหาเรื่องบ่อขยะ โรงขยะไฟฟ้า กลุ่มชาวบ้านก็จะรวมตัวประท้วงกันอีก