นครสวรรค์ I ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2564 เพื่อทราบ สรุปผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ที่สำคัญ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ และได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จำนวน 2 ราย ในสังกัดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์

Related posts