04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ผู้สมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ. เขต 1 พยุหะคีรี ชานนท์ ปาทาน เบอร์ 4 เดินหน้าเข้าหาประชาชน

สืบเนื่องจากการเสียชีวิตของ นายแหวน จันทร์ฤทธิ์สมาชิกสภาอบจ .นครสวรรค์เขต 1 อำเภอพยุหะคีรี จึงต้องมีการรับสมัครเพื่อทำการเลือกตั้ง สมาชิกอบจ. เข้ามาแทนตำแหน่งที่ว่าง โดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอพยุหะคีรี เขตเลือกตั้งที่ 1 แทน นายแหวน จันทร์ฤทธิ์  ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมื่อ วันที่ 9 เมษายน 2565  มีกำหนดเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 และได้รับสมัครไปแล้ว ระหว่าง วันที่ 18 – 22 เมษายน 2565 มีผู้สมัครจำนวน 4 คน ดังนี้  คือ

  • เบอร์ 1.นายเสนาะ ยอดหงษ์
  • เบอร์ 2.นายเกษมสุข กลัดเพ็ชร
  • เบอร์ 3.พันตำรวจเอกชัยทรัพย์ ธรัช ฤทธิ์เต็ม
  • เบอร์ 4.นายชานนท์ ปาทาน

หลังจากมีการประกาศรายชื่อแล้วผู้สมัครทุกคนต่างก็ลงพื้นที่ เพื่อพบปะประชาชน พร้อมทั้งหาเสียงกันทุกวัน มีผู้สมัครรายหนึ่งซึ่งใส่สีเสื้อทีมใหญ่ “กลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา” ที่มีสมาชิกสภา อบจ.ได้รับเลือกตั้งเข้าสภามากที่สุด คือ นายชานนท์ ปาทาน เบอร์ 4

นายชานนท์ ปาทาน เป็นคนหนุ่มรุ่นใหม่ อายุ 37 ปี  ที่มีดีกรีความรู้ระดับปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง โดยจบมาจากมหาวิทยาลัย รามคำแหง นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการเมืองด้วยการเป็นเลขานุการ ส่วนตัวของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อุทัยธานี รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

ทุกวันนี้นายชานนท์ ปาทาน เบอร์ 4 ยังเดินหน้าเข้าพบปะประชาชน และได้รับการตอบรับอย่างดี รวมทั้งมีเสียงจากประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อม มีมารยาท เป็นกันเอง เป็นที่ถูกใจของทุกคนที่ได้พบและพูดคุย