04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 5/2565 โดยพร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครสวรรค์