นครสวรรค์ I สาธารณสุขจังหวัด แจ้งการเสียชีวิตผู้ป่วยรายที่ 10 ยอดฉีดวัคซีน 1.3% ยังน้อย

นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์  เปิดเผยข้อมูลการเสียชีวิตผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายที่ 10 ของจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19  มีอายุ 79 ปี  เพศชาย  โรคที่เป็นความเสี่ยง คือ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคต่อมลูกหมากโต และสูงอายุ

ประวัติการสัมผัสโรค สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า วันที่ 4 พฤษภาคม เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยอาการหอบเหนื่อย แพทย์ผู้รักษาให้ใส่ท่อออกซิเจน (Canular) แพทย์ผู้รักษาให้ใส่เครื่องช่วยหายใจ (On ETT Ventilator) วันที่  7 พฤษภาคม ปรับยาตามแผนการรักษาของแพทย์

ล่าสุด วันที่ 24 พฤษภาคม  ผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาและต่อมาผู้ป่วยได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ เวลา 17.50 น. ด้านการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่จังหวัดนครสวรรค์มียอดเป้าหมายทั้งสิ้น 750,000 คน ขณะนี้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 9,753 คนคิดเป็น 1.30 เปอร์เซ็นต์ ส่วนยอดการจองหรือการลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีนขณะนี้มียอดทั้งสิ้น 131,024 คน คิดเป็น 17.4 7% นับว่ามีการลงทะเบียนเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนในจำนวนน้อยมาก ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีการรณรงค์และจัดชุดเจ้าหน้าที่ออกทำความเข้าใจ ชี้แจงให้กับประชาชน เพื่อจะได้ร่วมกันลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

 

Related posts