จันทบุรี I เหล่ากาชาด มอบชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ แก่ชาวบ้านที่กักตัวรวม 437 ชุด

ที่ชั้น 1 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและ สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดจันทบุรี ช่วยกัน จัดสิ่งของถุงยังชีพเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตที่สภากาชาดไทย และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีจัดเตรียมก่อนส่งมอบผ่านนายอำเภอ และ ผู้แทนอำเภอเป็นชุดถุงยังชีพ ชุดธารน้ำใจ กู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID – 19

เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชน กลุ่มเสี่ยง ที่กักตัวเองในบ้าน ที่พักอาศัย รวมทั้งกลุ่มเปราะบาง ที่ได้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” ได้มีข้าว อาหารสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สร้างขวัญกำลังใจ เยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แก่ผู้ที่รับผิดชอบสังคม กักตัวเองอยู่บ้านดูอาการ ซึ่งภายในถุงยังชีพจะประกอบด้วยสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำพริก ผงซักฟอกสบู่ แชมพู ถุงใส่ขยะอันตราย เป็นต้น รวม 437 ราย

แยกเป็น อ.แหลมสิงห์ 148 ชุด / อ.เมือง 80 ราย / อ.โป่งน้ำร้อน 73 ชุด / อ.มะขาม 55 ชุด / อ.ท่าใหม่ 40 ชุด / อ.นายายอาม 21 ชุด / อ.เขาคิชฌกูฏ 13 ชุด / อ.แก่งหางแมว 4 ชุด และ อ.สอยดาว 3 ชุด ทั้งนี้ หากชาวจังหวัดจันทบุรีคิดว่าตัวเองเสี่ยงสูง และ ต้องการกักตัวเองที่บ้านเพื่อรับผิดชอบสังคม ป้องกันการแพร่บาด สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือเรื่องของอาหารและสิ่งของในการดำรงชีวิตจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี หรือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี 1567 หรือ แจ้งกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่เพื่อจังหวัดจะได้นำสิ่งของไปมอบช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นในช่วงกักตัวเองได้ทันท่วงที

ชลาธร I จันทบุรี

Related posts