นครสวรรค์ I นายก อบจ.นำทีมเข้าตรวจสภาพ ม.มหิดล ศึกษาโครงสร้าง ก่อนทำแผนฟื้นฟู ทำศูนย์วิจัย ศูนย์เทคโนโลยี

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วย สิบเอกพิทยา นาคกกุญชร รองปลัด อบจ. นครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง และคณะเดินทางเข้าไปที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อตรวจดูสภาพแวดล้อมและสภาพของอาคารสิ่งก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลบึงเสนาท ที่ถูกทิ้งร้างมานาน ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมและเสียหาย

ซึ่งจากการตรวจสอบสภาพโดยรวมของอาคารและสิ่งก่อสร้าง ยังสามารถใช้การได้ดี หากได้รับการปรับปรุงพัฒนา และมีหน่วยราชการมาสังกัดอยู่เป็นการประจำ ซึ่งในส่วนของ อบจ.นครสวรรค์ มีโครงการที่จะจัดทำศูนย์วิจัยสัตว์น้ำและพืชในบึงบอระเพ็ด และศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อการพัฒนา รวมทั้งมีโครงการที่จะศึกษาสภาพโครงสร้างของมหาวิทยาลัยมหิดลตำบลบึงเสนาทอย่างละเอียด และจะประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล ให้ถูกต้องตามระเบียบ

โดยในเบื้องต้นหลังจากประสานงาน อบจ.จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกมาฟื้นฟูทำความสะอาด รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรวม ไม่ว่าจะเป็น คันกั้นน้ำ ทางน้ำ ถนนหนทาง ระบบความปลอดภัย รวมไปถึงแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อประโยชน์ของชุมชน ทั้งนี้อาจจะมีการขยายส่วนราชการของ อบจ.นครสวรรค์มาอยู่ประจำที่มหาวิทยาลัยมหิดลตำบลบึงเสนาทต่อไป

Related posts