02/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I ชมรมภริยานาวิกโยธิน ปันน้ำใจ ส่งมอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์

คุณสุภาวดี สิทธินันทน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน มอบหมายให้ นาวาเอกหญิง ปณิชา สิริกรรณะ เป็นผู้แทนนำคณะกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน ส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด 19

โดยมี พลเรือตรี คมสัน วสุวานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นิราช : นันทพล I ชลบุรี