ศรีสะเกษ I นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมปศุสัตว์ ลงพื้นที่สร้างความรู้เร่งป้องกัน โรค ลัมปี สกิน ในโค-กระบือ 

ที่วัดท่าพระ หมู่ 7 ต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นายพงศ์ณริศร์  บริสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์  ลงพื้นที่ให้ความรู้ความเข้าใจเพื่อป้องกันการเกิดและแพร่กระจาย โรค ลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease) ในโค-กระบือ และได้ติดตามการรักษาโคที่ป่วย โดยมีผู้นำหมู่บ้าน อาสาปศุสัตว์ตำบล อสม. และกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในหมู่บ้านท่าพระ ต.ภูเงิน  50 คน ร่วมรับฟัง ตามมาตการป้องกันโควิด-19

จังหวัดศรีสะเกษได้ตรวจสอบพบการรายงานการเกิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease)  ใน โคนม โคเนื้อ กระบือ และมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปในวงกว้างซึ่งพาหะหลักคือแมลงดูดเลือด ยุง เห็บ เหลือบและแมลงวัน เพื่อให้การควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จึงจำเป็นต้องดำเนินการควบคุมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดให้สงบลงอย่างรวดเร็ว

ซึ่งในประเทศพบ โค-กระบือ ป่วยด้วยโรคลัมปี สกิน ใน 35 จังหวัด เกษตรกรได้รับผลกระทบ 2,172 ราย โคกระบือป่วยสะสม กว่า 7,000 ตัว ตายสะสม 53 ตัว ในพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ พบสัตว์ป่วยในพื้นที่ 20 อำเภอ 110 ตำบล สัตว์ป่วยสะสมทั้งสิ้น จำนวน 1,536 ตัว รักษาหายสะสม 241 ตัว สัตว์ป่วย  89 ตัว  พบมากใน อำเภอ ราษีไศล จำนวน 358 ตัว  รองลงมาที่ อำเภอ ศิลาลาด จำนวน 305 ตัว และอำเภออื่นๆตามลำดับ

นายพงศ์ณริศร์  บริสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ เปิดเผยว่า อำเภอกันทรลักษ์ มีโค-กระบือเป็นโรค ใน 7 ตำบล  7 หมู่บ้าน ป่วย 25 ตัว รักษาหายแล้ว 3 ตัว โดยพี่น้องชาวเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ได้ป้องกันควบคุมแมลงดูดเลือดตามคำแนะนำ ทั้งการใช้ยาในการรักษาอย่างถูกวิธี ไม่มีการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ แยกออกจากกลุ่ม ซึ่งเกษตรกรได้รับทราบและปฏิบัติทำให้โรคไม่ขยายไปมาก ยังพอควบคุมได้

ด้าน นายปราจิต แก้วลา นายอำเภอกันทรลักษ์ กล่าวว่า ได้มาตรวจเยี่ยมติดตามให้กำลังใจ เกษตรกรเลี้ยงโค-กระบือ ที่ติดเชื้อ ตามนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ให้เกษตรกรในพื้นที่เฝ้าระวังและสังเกตสัตว์เลี้ยงของตนเองอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานปศุสัตว์อำเภออย่างเคร่งครัด หากพบการระบาดให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอโดยด่วน เพื่อจะให้การรักษาได้ทัน และสามารถควบคุมการระบาดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

อิสรชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ

Related posts