ลพบุรี I กองพันฯรักษาพระองค์ มอบสิ่งของแก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ในบริเวณรอบค่าย

พ.อ.ชาคริต เจริญบุญ ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ กรมรบพิเศษที่ 3 รักษาพระองค์ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี นำรถยนต์ปันสุข พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา พระราชทาน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับ นายกเทศบาลตำบลท่าศาลาผู้นำชุมชน และ อสม. ร่วมกันลงพื้นที่ นำสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ผ่านรถยนต์ปันสุขของหน่วย อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไข่ไก่ น้ำดื่มบรรจุขวด หน้ากากอนามัย พร้อมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 25 ครัวเรือน

ในพื้นที่ชุมชนบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 1-4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนในเบื้องต้นให้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ควบคู่กับการฉีดพ่นยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดลพบุรี ได้กำหนด

พร้อมกันนี้ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการพลเรือนของหน่วย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.เทศบาลตำบลท่าศาลา จัดตั้งจุดให้บริการรับลงทะเบียนการฉีดวัคซีน ให้แก่ประชาชนที่สมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน พร้อมให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้แก่ประชาชน ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนภาคประชาชน ณ โดรมเอนกประสงค์วัดหัวช้าง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับวัคซีน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ตามนโยบายของกองทัพบก เพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐบาล อีกด้วย

สมชาย I ลพบุรี

Related posts