ราชบุรี I SCG สนับสนุนห้องผู้ป่วยความดันลบ โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ SCGP และนายสหรัฐ พัฒนวิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงงานบ้านโป่ง บริษัทสยามคราฟท์ อุตสาหกรรมจำกัด ร่วมสนับสนุนห้องผู้ป่วยความดันลบสำหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลบ้านโป่ง จำนวน 2 ห้อง มูลค่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ นายศรายุทธ หงษา ผู้จัดการบริษัทบ้านโป่ง ยูทิลิตี้ จำกัด

โรงไฟฟ้าบ้านโป่ง ในกลุ่มเอ็กโก สนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ได้บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นมีไม่เพียงพอ โดยมีแพทย์หญิงรุจิรา เข็มเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง แพทย์หญิงมนัญญา วรรณไพสิฐกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง และผู้บริหารของโรงพยาบาลบ้านโป่ง ร่วมรับมอบ ที่ โรงพยาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อมร : สุพจน์ I ราชบุรี

Related posts