04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

มุกดาหาร I ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณ์ดี ปลูกกัญชา

รศ.ดร.ธนพร ศรียากุล ที่ปรึกษาประจำสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณ์ดี ที่บริเวณวิสาหกิจชุมชน เกษตรอารมณ์ดี เลขที่331 หมู่ที่ 16 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ ในระบบเกษตรอินทรีย์  โดยมี นายเอกสิทธิ์ ศรีลาศักดิ์  ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดเพื่อสังคมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณ์ดี พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเกษตรอารมณ์ดี ให้การต้อนรับ และกล่าวว่า  โครงการดังกล่าว เกิดขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกในการ สร้างอาชีพ รายได้ให้กับประชาชน นอกจากพืชเศรษฐกิจหลักที่มีการปลูกในพื้นที่ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ๋อย และยางพารา

จากนั้นได้มีการกลุ่มกันขึ้นมา แล้วขออนุญาตปลูก 1,000 ต้น  โดยความร่วมมือ จากกรมแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จุดประสงค์หลัก  เพื่อนำผลผลิตช่อดอก สกัดเป็นน้ำมันกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ทางเลือก  ซึ่งลักษณะของการปลูกเป็นการปลูกในพื้นที่กลางแจ้ง ไม่มีโรงเรือน  โดยสร้างระบบนิเวศน์ เพื่อให้เอื้อต่อคุณภาพของตัวช่อดอก  และในรอบการปลูกในครั้งนี้ปรากฏว่า กัญชามีการเจริญเติบโตดี และแข็งแรงเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งคาดว่าผลการเก็บเกี่ยวจะได้ผลผลิตเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้และยินดีพร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรผู้สนใจอย่างเต็มที่ ในการปลูกกัญชาทางการแพทย์แบบระบบเปิดดังกล่าว

รศ.ดร.ธนพร ได้ให้ข้อแนะนำถึงแนวทางการขยายองค์ความรู้แก่เครือข่ายเกษตรกรอื่นๆ เพื่อให้เกิดอาชีพและเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ในวงกว้าง  อีกทั้งแนะนำให้มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อต่อยอดทางวิชาการ และในวันที่  9 มิ.ย. ที่จะปลดล๊อคปลูกกัญชา จะทำอย่างไร ให้เกษตรกรทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลปลูกได้มากกว่านี้  โดยไม่ใช้โรงเรือน และต้องติดกล้องวงจรปิดแปลงปลูก แบบนี้ ซึ่งมองว่าต้องใช้ทุนสูง เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรหลายคนที่คิดที่จะปลูกกัญชา จะไม่สามารถปลูกได้  ซึ่งจะต้องมีการหารือและควรมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป รวมถึงหน่วยงานที่ส่งเสริมกำกับดูแลการปลูก ไม่จำเป็นต้องเอาทุกอย่างไปไว้ที่ สำนักงาน อย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพียงหน่วยงานเดียว