ผบ.ทร.และนายกสมาคมสามสมอ เปิดตัวคณะกรรมการสามสมอ ชุดใหม่ บิ๊ก ทร.พรึบ

พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า  พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมสามสมอสมาคม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสามสมอสมาคม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 พระราชวังเดิม

โดยวาระการประชุม กล่าวถึงแผนการปฏิบัติงาน/การจัดกิจกรรม ประจำปี 2564 และการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้

  1. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน : ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น นายกสมาคมสามสมอสมาคม
  1. พลเรือเอก สมชาย ณ บางช้าง : ประธานคณะที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ เป็น อุปนายกสมาคมสามสมอสมาคม
  1. พลเรือเอก วสินธ์ สาริกะภูติ : อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น อุปนายกสมาคมสามสมอสมาคม

  1. พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน : อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น กรรมการอำนวยการฯ
  1. พลเรือเอก ธานี ผุดผาด : อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น กรรมการอำนวยการฯ
  1. พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม : โฆษกกองทัพเรือ เป็น กรรมการอำนวยการ และเลขานุการ และผู้จัดการสามสมอสมาคม
  1. พลเรือโท ไกรศรี เกษร : ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น กรรมการอำนวยการ และผู้ช่วยเลขานุการ

และในการประชุมวันนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีการจัดงานคืนสู่เหย้าในเดือน พฤศจิกายน 2564 โดยให้คณะกรรมการบริหารพิจารณารูปแบบการจัดงานให้เหมาะสมและให้พิจารณาเรื่องการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นและเรื่องการช่วยเหลือสังคมด้วย

นิราช : นันทพล I รายงาน

Related posts