สระแก้ว I รอง ผวจ. ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม อบจ. พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

ณ โรงพยาบาลสนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม อบจ.สระแก้ว โดยแนะนำแนวทางการบริหารจัดการ การอำนวยความสะดวก และการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงการปรับปรุงอาคารสนามมวยให้มีความพร้อมเป็นโรงพยาบาลสนาม แห่งที่ 2 เพื่อรองรับจำนวนผู้ป่วยในจังหวัดสระแก้ว พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ประจำ รพ.สนาม โดยมีนายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับ

Related posts