นครสวรรค์ I อบจ. นำเครื่องจักรเร่งลอกคลอง ตักผักตบชวาขวางทางน้ำ

สืบเนื่องจากการที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มีนโยบายหลักที่สำคัญคือการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งการช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ โดยมอบหมายให้สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ทุกเขต รับผิดชอบ ติดตามดูแล และผลัดกันนำเครื่องจักรเข้าไปทำงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่

ล่าสุด มีรายงานการทำงานในเขตพื้นที่รับผิดชอบของนายอรรณพ ทาเอื้อ  สอบจ.เขต 1 อำเภอบรรพตพิสัยว่า ขณะนี้ได้​นำเครื่องจักรของ อบจ.นครสวรรค์ เข้าพื้นที่ประตูน้ำวงฆ้อง ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  โดยสภาพคลองมีผักตบชวาเต็มลำคลอง ทำให้น้ำไหลไปได้ช้า  จึงได้ใช้เรือดันผักตบชวาเข้ามาริมคลอง แล้วใช้รถแบ็คโฮตักผักตบชวาขึ้นมาเพื่อนำไปทำปุ๋ย เพื่อให้คลองหนองขอนสามารถรับน้ำจากประตูระบายน้ำวังขอนที่รับน้ำมาจากจังหวัดกำแพงเพชร น้ำจะได้ไหลสะดวกมากขึ้น

 

โดยทำการขุดลอกคลอง ตักผักตบชวาขึ้นจากคลองหนองขอนไปจนถึงหลังสะพานวงฆ้อง ระยะทาง 4 กิโลเมตร​  และขุดลอกคลองต่อไปยังหมู่ 2 และ หมู่ 12 ตำบลด่านช้าง​ ระยะทาง​อีก 2​ กิโลเมตร​ รวมระยะทาง​ 6 กิโลเมตร ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาน 2 สัปดาห์ คลองหนองขอนมีความยาวมาก จะส่งน้ำไปต่อถึงพื้นที่การเกษตรหลายตำบล ตั้งแต่ ตำบลด่านช้าง ตำบลบึงปลาทู ตำบลหนองตางู ตำบลเจริญผล  อำเภอบรรพตพิสัย และน้ำยังไหลต่อไปจนถึงตำบลหนองกรด อำเภอเมืองนครสวรรค์

โดยในการดำเนินงานครั้งนี้นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.เขต 3 นครสวรรค์ ได้ประสานงานกับทางกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งได้สนับสนุนเรือดันผักตบชวา ​เมื่อไม่มีผักตบขวางทางน้ำ น้ำจะสามารถไหลได้สะดวกและส่งถึงพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ ส่วนผักตบชวาที่นำขึ้นมานั้น​ จะนำไปหมักและแปรรูปทำปุ๋ยหมัก นำไปใช้ในการเกษตรต่อไป​

Related posts