นครสวรรค์ I รอง ผวจ. ร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้แก่ นายก อบจ.

ณ ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ พลตำรวจเอก สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ เป็นส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ

Related posts