04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I นายก อบต.พานทอง-หนองกะขะ แจกถุงยังชีพให้กับชาวบ้าน 10 หมู่

ที่ อบต.พานทอง-หนองกะขะ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี นายบุญยัง ไพรวัลย์ นายก อบต.พานทอง -นองกะขะ พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.และผู้นำชุมชนทั้ง 10 หมู่ ตั้งแต่หมู่ 1-หมู่ 10 ช่วยกันแพ็คถุงยังชีพกว่า 85 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ต้องพักรักษาตัวที่บ้านในช่วงที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ “ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายบุญยัง ไพรวัลย์ นายก อบต.พานทอง-หนองกะขะ เปิดเผยว่าวันนี้ได้จำทำถุงยังชีพกับพนักงานของ อบต.เพื่อจะได้แจกให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ซึ่งได้จัดขึ้นเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านในช่วงพักรักษาตัวหลังจากที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทาง อบต.พานทอง-หนองกะขะจึงได้ให้ผู้นำทั้ง 10 หมู่แจ้งทางชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนเพื่อมารับถุงยังชีพครั้งนี้จาก10หมู่มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 85 หลังคาเรือนมีมารับด้วยตัวเองบางส่วนและอีกบางส่วนต้องให้ทางผู้นำชุมชนนำไปแจกจ่ายให้ถึงบ้านโดยไม่ต้องมารับด้วยตัวเอง

สวัสดิ์ I ชลบุรี