04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเกษตรกรรมนำวิถีชาวนาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายอารยันต์ ท่าใหญ่ นาย อ.วังน้ำเย็น มาเป็นประธานเปิด พร้อมกับนายชัยวัฒน์ สุริยันต์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสระแก้ว นายชาญ โต๊ะสิงห์ นายก อบต.คลองหินปูนได้ร่วมพิธีกิจกรรม ดำนาถอนกล้า โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสัญญา ว่องไวอมรเวช ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม(รักษาการแทน)สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสระแก้ว นายสุระพง ธรรมวรางกูรประธาน ทสม.จังหวัดสระแก้ว นายสมศักดิ์ ปัญญาสัย ประธาน อ.เมืองสระแก้ว นายเกียรติชัย เขตปทุม ประธาน อ.วังน้ำเย็น นายโกศล เทียนชัยประธาน.อ.คลองหาด นายทองสา ถาวรสาลี ตัวแทนกรมทรัพยากรน้ำ นายสุทัศน์ นะรานรัมย์ ประธาน อ.ตาพระยา นายชัยอนันต์ พาปาน ประธาน อ.อรัญประเทศ นายสิทธิศักดิ์ ประยงค์แย้ม ประธาน อ.วัฒนานคร และนส.น้ำฝน อิ่มจันทร์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และเครือข่าย ทสม ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน ถอนกล้าเตะกล้า นำกล้ามาทำพิธีปักษ์ที่ศาลตาแฮก เพื่อให้ข้าวในนาเจริญงอกงามดี จากนั้นรถอีแต๊กย่ำนาตีเทือกเพื่อปักษ์ดำนา

ประธานในพิธี นำพาชาวบ้านลงแขกดำนา เวลา 12.00 น.พาชาวบ้านมารับประธานอาหาร อาหารเมณูเด็ด ต้มหอยขม จิ้มหอย กินกับส้มตำ พร้อมสายบัวแดง เผาปลาช่อน ขนมจีนน้ำยาผลไม้เช่นเงาะ พ่อบ้านแม่บ้านพากันเอาไม้จิมหอยกินกับส้มตำ อย่างเอร็ดอร่อย