04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

มุกดาหาร I พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก

ชาวมุกดาหารพร้อมใจ ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2565  ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับโรงพยาบาลมุกดาหาร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นโดยมีผู้มีจิตศรัทธาจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง

นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2565  ซึ่งจัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ส่วนราชการและประชาชน พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร  นางอิสรีย์  มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2565 เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารได้เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร “วันผู้บริจาคโลหิตโลก”

มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างพลังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้บริจาคโลหิตโดยโลหิตที่ได้จะต้องเป็นโลหิตปลอดภัยและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยรวมทั้งยังเสริมสร้างคนรุ่นใหม่ใหม่เป็นผู้บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย ซึ่งสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิดหลักของโครงการคือ “สามัคคีคือพลังการให้ชีวิตเพื่อนมนุษย์”

นางอิสรีย์  มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร  ยังได้กล่าวขอบคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นับว่าเป็นผู้ให้คนสำคัญ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการที่รอการช่วยเหลืออีกจำนวนมาก และขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต และอวัยวะ เนื่อง วันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี 2565  ได้ ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 14 -15 มิถุนายน นี้