04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I พิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ คุณแม่จำนงค์ ตุ้มพวง โยมมารดา พระครูนิรมิตสังฆกิจ

ณ เมรุวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีพระราชทานเพลิงศพกรณีพิเศษ คุณแม่จำนงค์ ตุ้มพวง โยมมารดา พระครูนิรมิตสังฆกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง โดยพร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีฯ