04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ผช.รมว.สมเกียรติ ศรลัมภ์ ศิษย์เก่า คมส.4 ประธานเปิดพิพิธภัณฑ์ตำนาน 126 ปี โรงเรียนนครสวรรค์

ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ มีการตักบาตรทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแต่พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาสเปิดพิพิธภัณฑ์ 126 ปี โรงเรียนนครสวรรค์ มีนายสมเกียรติ ศรลัมภ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาภิวัฒน์และศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ รุ่น คมส.4 เป็นประธานในพิธี โดยมี คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครสวรรค์ ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ คณะครูอาจารย์ อดีตผู้อำนวยการ อดีตครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมงานจำนวนมาก

ในภาคเช้า เป็นการทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์วัดโพธาราม จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแบะอุทอศส่วนกุศลให้บูรพาจารย์ ศิษย์เก่าผู้ล่วงลับไปแล้ว เสร็จพิธีสงฆ์เสร็จ มีการมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดทำพิพิธภัณฑ์ มีผู้ร่วมบริจาค ได้แก่ เภสัชกรทิพย์สุดา สกุลศิริวัฒนา ศิษย์เก่ามัธยมปลาย รุ่น 09 มอบเงินจำนวน 100,000 บาท สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์มอบเงินจำนวน 50,000 บาท และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน พร้อมชมวีดีทัศน์ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

หลังจากนั้นเป็นการกล่าวรายงานการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ โดย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ประธานในพิธีกล่าวเปิด พร้อมถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก ต่อมาประธานในพิธีและผู้มีเกียรติทุกคนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ซึ่งมีคณะกรรมการสภานักเรียน บรรยายสรุปให้ผู้มีเกียรติรับฟัง ในพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนนครสวรรค์เป็นประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มตั้งขึ้นที่วัดโพธาราม เมื่อปี พ.ศ 2439 โดยเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 5 และทรงพระราชทานนามโรงเรียนว่า”โรงเรียนธรรมฐิติวงษ์วิทยาคาร” ต่อมาโรงเรียนได้ย้ายมาตั้งที่วัดนครสวรรค์ จากนั้นปี 2501 ได้ย้ายมาอยู่ที่เชิงเขากบบริเวณป่าสักเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

หลังจากนั้นเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันของผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกคน ณ หอประชุมพร้อมชมการแสดงของนักเรียน 2 ชุดและการแสดงดนตรี “วิมานแก้ว” ของนักเรียนในนครสวรรค์เป็นอันเสร็จพิธี

“นับว่าป็นสิริมงคลแก่คณะครูเก่า ศิษย์เก่า คณะครูและนักเรียนปัจจุบัน ที่มีพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งเป็นศูนย์รวมใจ ศูนย์รวบรวมผลงาน ภาพถ่าย ความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่พวกเราชาวม่วงขาวภาคภูมิใจ เชื่อว่าทุกคนจะร่วมใจกันธำรงรักษาไว้ และช่วยกันพัฒนาโรงเรียนนครสวรรค์ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยิ่งใหญ่และสมภาคภูมิ” ดร.จงกล กล่าวในที่สุด