03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงตรวจราชการ พบปะทานข้าวกับผู้ใต้บังคับบัญชา

ส.ส.สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ จังหวัดสระแก้ว เขต 3 คุณขวัญใจ ชิงนวรรณ์ ภริยา คุณสุรพงษ์ ชิงนวรรณ์ และทีมงาน พร้อมด้วย นางสาวสุภรณ์ เวชกรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว นายสกล ถุงทรัพย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอรัญประเทศ และ นายวัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

ร่วมให้การต้อนรับ นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะ มีภารกิจติดตามความคืบหน้าโครงการบำบัดน้ำเสีย และโครงการการแก้ปัญหาน้ำท่วม ในเขตเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และทานข้าวแลงณ ร้าน นิกิวาอิ ซูชิ  ถ.บำรุงราษฎร์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว