04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I สวนนงนุชพัทยา ลงนาม MOU งานวิจัยเพิ่มกัญชา กัญชง เพื่อรักษาโรค

ณ สวนนงนุชพัทยา อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา คณะสหเวชศาสตร์ พร้อมด้วย นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา  และนายนิติธรรม พงศ์ธนากุล ประธานกรรมการบริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด  ร่วมลงนาม MOU สำหรับปลูกกัญชา กัญชง สายพันธุ์ต่างประเทศ เป็นการปลูกแบบเปิด Outdoor เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในการรักษาโรค

โดยการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท ซีบีดี สยาม เฮมพ์ จำกัด เป็นผู้สนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร วัตถุดิบ พืชสมุนไพร วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ที่จำเป็นต่อการฝึกประสบการณ์ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะส่งนิสิตนักศึกษา จากคณะสหเวชศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร มาศึกษาค้นคว้า วิจัยถึงประโยชน์ ของกัญชา กัญชง เพื่อนำไปปรุงยารักษาโรคต่อไป

นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สำหรับการลงนาม MOU ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทย นั้นเป็นการลงนามเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในระบบปิด Indoor เป็นการปลูกที่ใช้ไฟ เพื่อให้แสงและใช้เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย  ไร้สารเคมีตกค้าง ในการนำมาทำยารักษาโรค ซึ่งที่ผ่านมาสวนนงนุชพัทยา มีการลงนาม MOU อยู่ 2 โครงการ เพื่อการพัฒนากัญชาและกัญชงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้เข้าชม และสามารถนำไปปฎิบัติได้เอง

นิราช : นันทพล I ชลบุรี