03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

พสบ.ทภ.3 รุ่นที่ 3 จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แก่สังคม

สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการ, คณาอาจารย์, นักเรียน และภาคประชาชน จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่สังคม ณ โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีรายละเอียดดังนี้

 1. มอบให้แก่โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว (โรงเรียนในโครงการ “อาหารชุมชน โรงเรียนต้นแบบ” ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ได้แก่
  • เครื่องตัดหญ้า 1 เครื่อง
  • อุปกรณ์สำหรับเครื่องกรองน้ำ 1 ชุด
  • ทุนการศึกษา 63 ทุน (46,500 บาท)
  • ผ้าห่ม 70 ผืน
  • น้ำดื่ม 300 ขวด
  • อุปกรณ์กีฬา ประกอบด้วย ชุดเปตอง, ลูกฟุตบอล, ลูกบาสเก็ตบอล, ลูกแชร์บอล และไม้แบตมินตัน  เป็นต้น

 1. มอบให้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนบ้านเวียงแก้ว ได้แก่
  • เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว (ชุดละ 10 ชนิดผัก) จำนวน 1,000 ชุด
  • พันธุ์ปลาน้ำจืด 30,000 ตัว
  • อุปกรณ์การปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 18 ชุด
  • ถุงยังชีพ แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ 10 ชุด
  • เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 480 หลอด
  • หน้ากากอนามัย 800 ชิ้น

ในการนี้ สมาชิกหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 3 (พสบ.ทภ.3) รุ่นที่ 3 ยังได้ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว, พัฒนาโรงเรียน, เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง, ปล่อยปลา และร่วมแข่งขันกีฬาพัฒนาสัมพันธ์อีกด้วย