04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I นายก อบจ. ลงพื้นที่สำรวจคลองบ้านวังปลากราย เตรียมขุดลอก ส่งเสริมการเกษตร

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายก อบจ. และ นายอรรณพ ทาเอื้อ สจ.เขต 1 อ.บรรพตพิสัย ลงพื้นที่ไปยังคลองบ้านวังปลากราย หมู่ 12 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

สืบเนื่องจากการที่ อบจ.นครสวรรค์ มีนโยบายหลักที่สำคัญคือ การเร่งแก้ไขปัญหาทางน้ำให้ประชาชนมีน้ำดื่ม น้ำใช้ทำการเกษตร จึงได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจคลองบ้านวังปลากราย เพื่อที่จะดำเนินการขุดลอกคลอง มีความยาวระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร เนื่องจากปัจจุบันสภาพคลองตื้นเขิน มีวัชพืชขึ้นรกเต็มลำคลอง ทำให้ขวางทางน้ำ และไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้

โดยหากดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว คลองแห่งนี้จะสามารถรับน้ำมาจาก ฝายวังยาง จ.กำแพงเพชร ต่อไปจนถึงจ.พิจิตร ระหว่างทางจะมีชาวบ้านที่ได้รับประโยชน์หลายหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 13 ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 2,000 ครัวเรือน และชุมชนแห่งนี้ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 1,000 ไร่ สามารถใช้น้ำในคลองปลูก มะระ มะเขือยาว ถั่วฝักยาวและพืชอื่นๆได้ตลอด