04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ประชุมกำหนดหัวข้อกิจกรรมจัดแสดงนิทรรศการ ทรัพยากรไทย 30 ปี

ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดหัวข้อแนวคิดและรูปแบบพร้อมทั้งรายละเอียดกิจกรรมที่จะนำไปจัดแสดงนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 3/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์สถานศึกษา และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณาหารือ การเตรียมการจัดนิทรรศการ ทรัพยากรไทย 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 19 – 25 กันยายน 2565