04/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I ประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและระบบขนส่ง

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่ 1 อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและระบบขนส่ง ครั้งที่ 1/2565 โดยมี ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะและระบบขนส่ง และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อพิจารณา ช่องทางการใช้รถ ยานพาหนะ ระบบขนส่ง และประมาณการค่าใช้จ่ายการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 พ.ศ.2566 “นครสวรรค์เกมส์” ในระหว่างวันที่ 11-20 มีนาคม 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 “ชอนตะวันเกมส์” ในระหว่างวันที่ 22 – 28 เมษายน 2566 ณ จังหวัดนครสวรรค์