03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I เกษตรจังหวัด ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น

นายประจักร์ ประสงค์สุข เกษตรจังหวัดสสระแก้ว ประธานพิธีกล่าวเปิด เกษตรประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจำปี 2565

นายวรวิทย์ ทวีทอง ปลัดอาวุโสเมืองสระแก้ว กล่าวต้อนรับคณะกลุ่มแปลงใหญ่ กลุ่มแปลงใหญ่ขนุน อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี  แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

และกลุ่มแปลงใหญ่ผักเพื่อนใจบ้านคล องมะละกอ.ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว และ ธกส.เมืองสระแก้ว ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

ด้วยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้กำหนดพิจารณาคัดเหลือกแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขตประจำปี 2565 รอบที่ 2  โดยการพิจารณาผลงานระดับพื้นที่ของกลุ่มแปลงใหญ่ผักเพื่อนใจบ้านคลองมะละกอ