03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I อาสาสมัครคุมประพฤติเลี้ยงอาหารเด็ก

นายสุรีย์ โกมารทัตวัดประธานอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดสระแก้วร่วมกับทีมงานปันสุขของหลวงพ่อวัดโคกปราสาท ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่101 กองกำลังบูรพา และจิตอาสา ร่วมเลี้ยงอาหารหวาน ผลไม้ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสมบูรณ์ ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว