03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I สมาคมนักศึกษาเก่า ม.เชียงใหม่ เตรียมจัดปั่นเพื่อน้อง ครั้งที่ 5

ที่ห้องอาหารโรงแรมแกรนด์วิษณุ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการประชุมสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์  นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล  นายกสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ดร.อภิเชษฐ์ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ และสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า ประมาณกว่า 30 คน

สืบเนื่องจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่ สมาคม ร่วมกับนักศึกษาเก่ามหาลัยเชียงใหม่จังหวัดกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการ”ปั่นเพื่อน้อง “ระหว่างกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นำรายได้ปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเส้นทางกรุงเทพมหานคร -อ่างทอง-ลพบุรี-สิงห์บุรี-ชัยนาท-นครสวรรค์-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 – 24 ธันวาคม 2565 ซึ่งในวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์ ทางสมาคมนักศึกษาเก่าฯที่นครสวรรค์ จะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งช่วยกันรวบรวมเงินบริจาค ตลอดจนการจัดงาน”ราตรีอ่างแก้วจังหวัดนครสวรรค์”

นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ จึงขอเชิญชวนพี่น้อง ชาวสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์ได้ร่วมกัน ให้การต้อนรับและบริจาคเงินสมทบทุนพร้อมร่วมงาน ราตรีอ่างแก้วนครสวรรค์ ตามวันเวลา ดังกล่าว

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมกันมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุล ที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายกสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย จินดาพันธ์ นายอำเภอเมืองนครสวรรค์คนใหม่