03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I นายก อบจ. สั่งให้ทุนการศึกษา ผู้ขาดแคลน เต็มที่ 5 ล้านบาท ยอดล่าสุด สมัครเกือบ 300 แล้ว

ที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะเดินทางเข้าไปติดตามตรวจสอบ ดูการสมัครขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา ผู้ขาดแคลน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ขาดแคลน ได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยทางอบจ.พร้อมให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องไปจนถึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรี

ในการตรวจติดตามครั้งนี้นั้น มี ดร.อร่าม วัฒนะ วัฒนะผู้อำนวยการกองการศึกษา อบจ. นครสวรรค์และดร.ณรัตน์ศิริ เต๊ะอุยรุ่งศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งอธิบายชี้แจงรายละเอียดการรับสมัคร และพบว่ามีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมาก กำลังทำการสมัคร เพื่อขอรับทุนการศึกษา

ดร.ณรัฐศิริ เต๊ะอุ่ยรุ่งศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้มียอดผู้สมัครขอรับทุนประมาณ 300 คน แบ่งเป็น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัด อบจ. รวม 100 คน นักศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี จำนวน 192 คน ซึ่งมีมาจากหลายสถาบัน เช่น ม.นเรศวร ม.แม่โจ้ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ม.ราชภัฎ ม.พะเยา ม.มหิดล ว.เทคนิค ว.อาชีวะศึกษา ว.เกษตร ว.พยาพาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ ผู้ที่สนใจยังสามารถสมัครขอรับทุนได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ที่กองการศึกษาฯ หน้า รร.สวนกุหลาบ

“สำหรับทุนการศึกษาที่ทาง อบจ.จัดให้จำนวน 5 ล้านบาทในครั้งนี้นั้น ก็เพื่อประโยชน์ของเยาวชนชาวนครสวรรค์ผู้ขาดแคลน จะได้มีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีการศึกษาสูงขึ้น อันเป็นการพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตอีกทางหนึ่ง จะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไป” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด