03/07/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I นายก อบจ. แสดงความยินดีกับ ทีม SKJ Robot โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) แชมป์ Best Design

ที่โรงเรัยนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัติ) นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิระประวัติ)นครสวรรค์ ในโอกาสได้รับรางวัล Best Design ในการแข่งขัน Roboinnovator Challenge 2022 “Self Driving Car + Logistic” ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 – 19 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา (รายการแข่งขันในรุ่น Open)

โดยรูปแบบการแข่งขันและปฏิบัติภารกิจคือ สร้างหุ่นยนต์อัตโนมัติ ไร้การบังคับ ในรูปแบบ Ai ให้หุ่นยนต์ตัดสินใจเลือกการทำงานด้วยตนเอง เพื่อปฏิบัติภารกิจในการขนส่งพัสดุ และปฏิบัติตามกฎจราจร โดยหุ่นยนต์ต้องเคลื่อนที่ออกจากจุด Start พร้อมบรรทุกพัสดุ เพื่อจัดส่งไปยังตึกเป้าหมายให้ถูกต้อง และระว่างการเดินทางต้องหลบหลีกอุปสรรค และปฏิบัติตามกฎจราจร ให้ถูกต้อง ในระยะเวลาที่กำหนด

ในการแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 63 ทีม จากทั่วประเทศ และมีรางวัลทั้งหมด 9 รางวัล คือ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 Best Performance 2 รางวัล Best Design 2 รางวัล และ Best Technic 2 รางวัล

ซึ่งทีม SKJ Robot 02 ประกอบด้วย นางสาววันดี ศรีสุข นักเรียนชั้น ม. 4/1 นางสาวณัฐวรรณ แช่มสอาด นักเรียนชั้น ม. 5/1 นายวัฒนทร รักชนะงาม นักเรียนชั้น ม. 5/1 มีคุณครูผู้ควบคุมทีมคือ ครูพฤกษา สิทธิไพศาล ได้รับรางวัล Best Design และลำดับคะแนนในการปฏิบัติภาระกิจ อยู่ในอันดับ 9

และทีม SKJ Robot 01 ประกอบด้วย นายวีระ คุ้มเกรง นักเรียนชั้น ม. 6/1 นายธนากร คงทอง นักเรียนชั้น ม. 6/1 คุณครูผู้ควบคุมทีมคือ ครูวชิรวิทย์ แกล้วการไถ และ ครูปพิชญา จัดอุดม สามารถปฏิบัติภาระกิจ และได้ลำดับคะแนนในการปฏิบัติภาระกิจ อยู่ในอันดับ 22

ในรายการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการแข่งขัน และการฝึกซ้อม รวมถึงวัสดุอุปกรณ์จากโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านนวัตกรรม และ Ai รวมถึงฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้

” นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จ ที่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) ได้รับมาจากการแข่งขัน หุ่นยนต์ในสนามแรก ซึ่งทางอบจ.นครสวรรค์ มีโครงการที่จะส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ โดยมุ่งเน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่จะสามารถนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น สามารถพัฒนาตนเองได้ และเข้าสู่การประกอบอาชีพในอนาคตที่ดีต่อไป” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด