09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระแก้ว ได้รับจากกรมการปกครอง ว่าองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ พ.ศ.2530 จนถึงปัจจุบัน

นายณัฏฐชัย นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก นายวัลลภ ประวัติวงศ์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องของทุกปี..ผู้เข้าร่วมพิธีในวันนี้ นายอำเภอทั้ง 9 อำเภอ ทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการเด็กนักเรียนและเยาวชน

โดยปัญหายาเสพติดแพร่ระบาดทั่วไปทุกๆวันต้องปราบปรามอย่างต่อเนื่องและจริงจังยาเสพติดเป็นภัยต่อสังคมไทย หน่วยงานส่วนราชการและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแถวพร้อมขับเคลื่อนขบวนปล่อยแถวผ่านหน้าประธานในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว