นครสวรรค์ I อบจ. นำร่องบริการข้อมูลดิจิทัลเพื่อตามแนวคิด “ท้องถิ่นไทย​ รวมไทย​ สร้างชาติ”

ที่ห้องศูนย์ข้อมูล​ อบจ.นครสวรรค์  พลตำรวจเอกสมศักดิ์​ จันทะพิงค์​ นายกองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหาร อบจ. ประกอบด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานุการนายกอบจ. นายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกอบจ. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัด อบจ. นายสันติ จันทร์เผิบ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด นายสมคิด บุญครอบ หน.สำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่ายทั้งหมด

อบจ.นครสวรรค์นำร่องบริการข้อมูลดิจิทัลเพื่อตามแนวคิด”ท้องถิ่นไทย​ รวมไทย​ สร้างชาติ”  ซึ่งหยิบกระแสการเปลี่ยนแปลงซึ่งมี​ 6 ประเด็น​ ได้แก่​

  • การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร​ สู่การเป็น “สังคมคมสูงอายุ” อย่างสมบูรณ์
  • การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพและสาธารณะสุข
  • การเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจ
  • การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างผลิกผัน​ เพื่อก้าวสู่โลกดิจิทัล​ เพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี​  ส่งเสริมให้ประชาชนปรับตัวและก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้ทันกัน
  • การเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
  • การแก้ปัญหาความยากจน​ ลดความเหลื่อมล้ำ

การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมบริการข้อมูลดิจิทัล​ มุ่งเน้นเพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน​ ในการเข้าถึงบริการด้วยตนเอง​ และด้านเจ้าหน้าที่​ อบจ.​ ในการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน​  ลดการซ้ำซ้อนของการทำงาน​ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ​ที่เกี่ยวข้องกับ​ Digital Govenment ด้านบริการประชาชนมุ่งพัฒนาให้เป็นอบจ.นครสวรรค์​ 4.0 เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัล​มาพัฒนาด้านสังคม สุขภาพ เศรษฐกิจ และการศึกษา เพราะมุ่งให้ทุกฝ่ายทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันของผู้ใช้บริการแบบ​การทำงานเชิงรุก ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลตอบโจทย์ในเรื่องฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี​ ซึ่งการนำโครงการนี้นำร่องเพื่อเชื่อมต่อข้อมูลจะได้ไม่เป็นปัญหา ไม่ถูกละเมิดสิทธิ์ ได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเมื่อประสบปัญหา

Related posts