09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ลพบุรี I กองพันปฏิบัติการพิเศษรักษาพระองค์ ปลูกทองอุไร และชมพูพันธุ์ทิพย์ 200 ต้น

กองพันปฏิบัติการพิเศษ รักษาพระองค์ ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี จัดกำลังพลจิตอาสา พระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจของหน่วย จำนวน 21 นาย ร่วมกับผู้นำชุมชน และ จิตอาสาภาคประชาชน ในพื้นที่ ต.ท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา” โดยได้ช่วยกัน ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 100 ต้น และ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 100 ต้น รวม 200 ต้น ตลอดแนวบันได 2 ข้างทาง เพื่อขึ้นสู่องค์พระใหญ่ ณ วัดเขาหนีบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี

เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอด 2 ข้างทาง ให้เกิดความร่มเย็น สวยงาม สะอาดตา เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงพระพุทธศาสนา หนึ่งชุมชน หนึ่งแหล่งท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ซบเซา ให้กลับมาอีกครั้ง สอดคล้องกับการประกาศให้ โควิด 19 เป็นโรคประจำถิ่น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 เริ่มคลี่คลาย

โอกาสเดียวกันนี้ กำลังพลจิตอาสาของหน่วย ยังได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ช่วยกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ตกแต่งกิ่งไม้ บริเวณ  โรงเรียนวัดเขาหนีบ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระให้แก่บุคลากรทางการศึกษา  ตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ ทหารเป็นที่พึ่งให้แก่ประชาชนในทุกโอกาส อีกด้วย

สมชาย I ลพบุรี