09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I กลุ่มสามัคคีรวมใจ ร่วมกันจัดซื้อเครื่องเล่นสนามให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านมะเกลือ

ที่โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีพิธีมอบเครื่องเล่นสนามให้เด็กนักเรียน โดยเกิดจากความสามัคคีของผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ข้าราชการบำนาญ ผู้ปกครองนักเรียนและผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย นายสรธัช วุทธพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สพป.นว.1,นางนวรัตน์ เครือสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ อ.เมืองจ.นครสวรรค์พร้อมคณะผู้มีจิตเป็นกุศล ได้ร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดซื้อ เครื่องเล่นสนาม บริจาคให้โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ

โดยมี คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ เป็นผู้รับมอบ เพื่อไว้ให้นักเรียนได้เล่น ได้ออกกำลังกาย สนุกสนานกับเครื่องเล่น เพื่อเป็นพัฒนาการทั้งร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์ และยังร่วมกันบริจาคทรัพย์ทำบุญถวายท่านเจ้าคุณพระนิโรธรักขิต (หลวงพ่อสุนทร) เจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต หรือวัดบ้านมะเกลือ