09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สมุทรปราการ I เมืองโบราณจัดพิธีบวงสรวงใหญ่ ครั้งที่ 2 ครบรอบ 60 ปีเมืองโบราณ

พระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังสี (ฉนุทโก ภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดเทพนรินทราราม อ.วัลสามหมอ จ.อุดรธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทเมืองโบราณ เป็นประธาน ฝ่าย ฆราวาส ในพิธีบวงสรวงใหญ่ ครั้งที่ 2 ครบรอบ 60 ปีเมืองโบราณ ณ มณฑปพระโพธิ์สัตว์อเวโลกิเตศวร เมืองโบราณ โดยมี นายปรินปพัชร์ วิริยะพันธุ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมืองโบราณจำกัด พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติและประชาชนมากมายร่วมงาน

เมืองโบราณ สมุทรปราการ พิพิธภัณฑ์เอกชนกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกของมวลมนุษยชาติ สร้างขึ้น เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๖ ดำเนินภารกิจทางวัฒนธรรมมาตลอดกว่า 60 ปี ภายใต้แนวคิด “อุทยาน ประวัติศาสตร์และศิลปสถาปัตยกรรมที่มีชีวิต” ตามเจตนารมณ์ของคุณเล็กและคุณประไพ วิริยะพันธุ์ ผู้สร้าง เมืองโบราณ ปราสาทสัจธรรม และพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

ในโอกาสที่เมืองโบราณจะครบรอบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2566 ทางเมืองโบราณ สมุทรปราการ ได้จัดงาน พิธีบวงสรวงเทวดาครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 2 โดยมีพระอาจารย์เทพนรินทร์ ชินรังษี ท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการประกอบศาสนกิจ ประกอบพิธี บวงสรวงเทวดา บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญมีวิชาความรู้ มีพลังจิต มีอำนาจจิตที่จะสื่อสาร กับเหล่าเทพเทวดาต่างๆได้ เป็นที่รู้จักกันในหมู่ลูกศิษย์ลูกหา และประชาชนที่เคารพศรัทธา

วิวรรธน์ I สมุทรปราการ