09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I โครงการฝึกอบรมเรารักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วนำโดยนายสัญญา ว่องไวอมรเวช รักษาราชการแทน ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและส่วนของจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมการอบรมโครงการฝึกอบรมเรารักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ซึ่งจัดโดยอนุรักษ์ฯจังหวัดสระแก้ว ณ โรงเรียนสระแก้ว ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ท่านสัญญาได้กล่าวถึงภารกิจสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

ต่อมาได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องเล่าเรื่องเมืองสระแก้ว และการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดย นายสุระพง ธรรมวรางกูร ประธานเครือข่ายทสม.จังหวัดสระแก้ว และในโอกาสเดียวกันได้มีการเปิดรับสมัครเครือข่ายทสม.น้อย โดยมีนางน้ำฝน อิ่มจันทร์ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวุฒิชัย สมสอางค์ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุทัศน์ นะรานรัมย์ ประธานเครือข่ายทสม.อำเภอตาพระยา และนางพิพรรธ เบอรเชท์ทมาช่วยกันรับสมัครเครือข่ายทสม.ในครั้งนี้