09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I สจ.มาน เดินหน้าช่วยกำจัดลูกน้ำยุงลาย หลังปฏิญานตนในสภา

ที่ตำบลเขากะลา นายชานนท์ หรือ มาน  ปาทาน สมาชิกสภาอบจ.เขต 1 อำเภอพยุหะคีรี เดินทางเข้าพื้นที่ตำบลเขากะลา หลังจากที่ตนเองได้ปฏิญาณตนในสภาอบจ. นครสวรรค์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยร่วมกับนายไพโรจน์  สังข์เงิน รองนายกอบต.เขากะลา สมาชิกสภาอบต.เขากะลา หมู่ 4, 5, 6, 11 ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.ตำบลเขากะลา ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันพร้อมแจกทราบอะเบท  เพื่อกำจัดยุงและบูกน้ำยุงลาย อันเป็นการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตำบลเขากะลา อ.พยุหะคีรี

การดำเนินการครั้งนี้ อยู่ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.นครสวรรค์ โดยนายชานนท์  ปาทาน ได้ช่วยเจ้าหน้าที่ลงมือฉีดพ่นหมอกควันด้วยตนเอง เนื่องจากนครสวรรค์เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกติดอันดับต้นๆของภาคเหนือ ประกอบกับช่วงนี้มีฝนตกชุก มียุงและลูกน้ำยุงลายเยอะ จึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการ