ชลบุรี I เมืองพัทยา เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนสร้างถนนก่อนสงกรานต์

หลังจากที่เมืองพัทยา ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) หรือ CAT Telecom ได้ร่วมกันบูรณาการงานก่อสร้าง 4 โครงการ ประกอบด้วย (1) การดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคบิลใต้ดิน ตั้งแต่บริเวณถนนพัทยาใต้ถึงปากทางสุขุมวิท (2) งานวางท่อส่งน้ำ HDPE 400 เมตร แยกสุขุมวิทถึงวัดชัยมงคล และปรับปรุงเส้นท่อจ่ายน้ำ HDPE 315 มิลลิเมตร ถนนพัทยาใต้ฝั่งขวา ของการประปาส่วนภูมิภาค

(3) งานปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ งานปรับปรุงทางเท้า และงานปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนพัทยาใต้ ของเมืองพัทยา (4) การก่อสร้างและปรับปรุงระบบสื่อสารเป็นเคเบิลใต้ดิน บริเวณถนนพัทยา CAT Telecom รวมงบประมาณในการดำเนินการ 4 หน่วยงาน 700 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างแบบบูรณาการร่วม 4 หน่วยงาน เพื่อลดปัญหาการขุดเจาะผิวถนนสร้างความเดือนร้อนให้กลับประชาชน และเป็นพื้นที่แรกในการดำเนินการก่อสร้างร่วมของหลายหน่วยงาน

ล่าสุด นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ได้ลงพื้นที่ บริเวณถนนพัทยาใต้ เพื่อเร่งรัดและติดตามงาน การดำเนินการบูรณาการก่อสร้างปรับปรุงถนนเส้นพัทยาใต้ ของทุกภาคส่วน เช่น ระบบไฟฟ้าใต้ดิน, การขยายท่อประปา,สายสื่อสารใต้ดิน, ฟุตบาธทางเท้า และผิวการจราจร รวมไปถึงการเร่งคืนสภาพผิวการจราจร ช่วงวันหยุดเทศการสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งด้านการจราจรและความปลอดภัย โดยมี ตัวแทนหน่วยงาน ต่าง ๆ เจ้าหน้าที่สำนักช่าง และตัวแทนบริษัทรับเหมา ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ตั้งแต่เริ่มมีการก่อสร้างบริเวณถนนพัทยาใต้ที่ผ่านมาได้มีการลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และในอีกไม่กี่วันจะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์และเป็นวันหยุดยาวด้วยความห่วงใยของนายกเมืองพัทยาจึงได้สั่งการให้ดจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ บริเวณถนนพัทยาใต้ รวมไปถึงบนฟุตบาธทางเท้าที่ยังไม่เป้นระเบียบเรียบร้อย ส่งผลให้การสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้ประกอบร้านค้า ได้รับความเดือนร้อน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินงานและเก็บงานหลังการก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ลดปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

จากการลงพื้นที่พบว่าการดำเนินการของแต่ละหน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงานยังเป็นไปตามแผนที่กำหนดและยังอยู่ในช่วงเวลาของสัญญาจ้าง แม้ยังไม่หมดสัญญาจ้างของแต่ละหน่วยงานเมืองพัทยาก็ไม่อยากให้รอจนหมดสัญญาหหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้เร่งดำเนินการก่อสร้าง เพื่อลดความเดือนร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง ทั้งนี้อยากจะขออภัยประชาชนที่พักอาศัยบริเวณถนนพัทยาใต้ ด้วยได้มีการบูรณาการร่วมกันในการก่อสร้างแบบครั้งเดียวเสร็จ เพื่อป้องกันการขุดเจาะผิวถนนซำซาก ทำให้การก่อสร้างอาจจะไม่เป็นระเบียบเรียร้อยเท่าที่ควร

ทั้งนี้จะเร่งกำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยในส่วนผิวจราจรตั้งแต่แยกพัทยาใต้ไปถึงแยกสื่อวารนั้นขณะนี้ได้มีการก่อสร้างเสร็จแล้วและจะคืนผิวจราจรให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้ก่อนสงกรานต์นี้  ส่วนถนนพัทยาเหนือนั้นขณะนี้การไฟฟ้าได้เร่งคืนผิวจราจร ด้วยที่ผ่านมากรคืนผิวจราจรบนถนนพัทยาเหนือของการไฟฟ้าไม่เรียบร้อยเมืองพัทยาได้มีการสั่งการให้ดำเนินการใหม่ทั้งหมด คาดว่า ก่อนวันที่ 9 เมษายนนี้ก็จะแล้วเสร็จ

นิราช : นันทพล I ชลบุรี

Related posts