นครสวรรค์ I พิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาจิตอาสา

ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตร “การบรรเทาภัยพิบัติ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ซึ่งมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ

Related posts