09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

สระแก้ว I ทหารกรมที่ 13 ร่วมกับเทศบาลตำบลวังทอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า

ทหารกรมที่ 13 ร่วมกับเทศบาลตำบลวังทอง ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ณ ค่ายทหารพราน กรมที่ 13  เขาไผ่ ม.1  ต.วังทอง อ.วังสมบูรณ์  จ.สระแก้ว เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวังทอง  นายศรีวิกณ์  ภักดี  กำนันตำบลวังทอง   ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/รสทป./ นักเรียน/จิตอาสา /  อีกหลายหน่วยงาน โดยมี นายกิจจา  เสาวรส   นายอำเภอวังสมบูรณ์ เป็นประธานในพิธีครั้งนี้