09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นครสวรรค์ I พิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

ณ ห้องรับรอง 302 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้แก่ข้าราชการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 6 และ นายประดิษฐ์ จิตต์จำนงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงาน ภาค 6 โดยมีนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ