09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชลบุรี I นายกบอล จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด

เทศบาลตำบลธาตุทอง โดย นายดำรงค์(นายกบอล) ดีเจริญวงษ์กุล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด เพื่อต่อต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน ในเขตเทศบาลตำบลธาตุทอง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธาตุทอง ชั้น 2

สมยศ I ชลบุรี