09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ศรีสะเกษ I ป.ป.ช. ภาค3 ติดตามความคืบหน้ากรณีรุกล้ำพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมอำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นาย กริชชัย พรมวัน หัวหน้ากลุ่มประสานการป้องกันการทุจริตสำนักงานป.ป.ช.ภาค3 จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดศรีสะเกษและชมรม STRONG จิตพอเพียงต้นทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับทราบข้อมูลกรณีกลุ่มบุคคลรุกล้ำพื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ โดยมีจ่าเอกสมควร สิงห์คำ นายอำเภอภูสิงห์ และเจ้าหน้าที่ชลประทานศรีสะเกษ เจ้าหน้าที่ป่าไม้อำเภอภูสิงห์คอยให้ข้อมูล

จากนั้นคณะเดินทางลงพื้นที่ ที่มีการรุกล้ำ พบว่ามีการรุกล้ำจากกลุ่มบุคคลจำนวน 39 ราย มีสิ่งปลูกสร้างที่ถาวร ท้าทายอำนาจรัฐเป็นอย่างยิ่ง โดยในการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนให้ออก ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเพียงเล็กน้อย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องติดตามและควบคุมไม่ให้มีการรุกล้ำมากกว่านี้ส่วนเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ที่อยู่เหนือระดับเก็บกักน้ำก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายสำหรับพื้นที่ที่พบมีการรุกล้ำเป็นบริเวณที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก และอยู่ใกล้กับจุดผ่านแดนถาวรสองสะงำ ในเมื่อทำเลเหมาะ ย่อมเป็นที่หมายปองของกลุ่มบุคคล

ขณะที่นายกริชชัย พรมวัน กล่าวว่า วันนี้ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ การบุกรุกพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ ของประชาชนในพื้นที่และนายทุน และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่พิสูจน์หลักเขตของชลประทานว่าอยู่ตรงไหน รุกจริงหรือไม่และก็จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาในการบุกรุกต่อไปอย่างไร  หลังจากที่ลงพื้นที่ก็ได้สำรวจหมุดเขตของชลประทานก็พบว่ามีบางจุดที่มีการบุกรุก ทางชลประทานก็ได้แจ้งผู้ที่บุกรุกได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างถาวร

แล้วก็มีบางจุดที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ก็เป็นความร่วมมือของหลายๆฝ่ายได้ทำงานร่วมกัน การพิทักษ์รักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยให้คงอยู่ให้ลูกหลานได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน การลงพื้นที่วันนี้เป็นลักษณะในการป้องกันและก็สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ถือว่าประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไปอีกหลายๆขั้นตอนที่ทางชลประทานได้วางแนวทางแก้ไขปัญหาไว้

อิสรชล : วสันต์ I ศรีสะเกษ