09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  พลโท อภิเชษฐ์  ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3ได้เป็นประธานในการจัด กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 20 รูป,  พร้อมกระนั้นได้กระทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และยังได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี,  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแบบออนไลน์ พร้อมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จากนั้นได้จัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค จำนวน 9  ตัว ซึ่งเป็นโคเพศเมียทั้งหมดสายพันธุ์อเมริกันบราห์มันพื้นเมืองผสม อายุตั้งแต่ 8 – 12 ปี ที่ได้ไถ่ออกมาจากโรงฆ่าสัตว์   โดยแม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบโคแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก คือ  น้องสีนวล เพศเมีย อายุ 8 ปี แก่ นาย บุญช่วย ช้างทอง เกษตรกร หมู่ 1 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ ต่อไป ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา