09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

นนทบุรี I หยุดยาว 4 วันนักท่องเที่ยวแห่ลงเรือเที่ยวเกราะเกร็ด

ที่ ท่าเรือข้ามฝั่งวัดสนามเหหนือ ไปเกาะเกร็ด เนื่องจากเป็นวันหยุด 4 วัน ประชาชนเข้าไปเที่ยวที่เกาะเกร็ดอย่างคึกคักซึ่งที่ท่าเรือวัดสนามเหนือได้มีเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าสาขานนทบุรี มาคอยอำนวยความสดวก ที่ประชาชนนั่งรอขึ้นเรือข้ามฝั่งอย่างปลอดภัยและมีประชาชนได้เดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย

ส่วนทางด้านในเกาะเกร็ดท่าเรือวัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งประชาชนส่วนมากเดินทางผ่านเข้าออก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็มีแอลกอฮอล์ วางเอาไว้ตามโต๊ะเพื่อให้ประชาชนกดล้างมือด้านในเกาะเกร็ดมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของเป็นจำนวนมากตรงข้างทางเดินและมีประชาชนได้ทยอยเข้าไปเที่ยวกราบไหว้พระตามวัดต่างๆในเกราะเกร็ดอย่างคึกคัก

น.ส.สุพัตรา  เกตุเจริญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู 7 ต.เกาะเกร็ด เล่าวาในช่วงนี่จะเป็นวันหยุดยาว 4 วันวันนี้เป็นวันแรกและช่วงเช้าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าฝนจะตกก็ได้มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเที่ยวที่เกาะเกร็ดอย่างไม่ขาดสายซึ่งตนคาดว่าในวันหยุด 4 วันนี้นาจะมีนักท่องเที่ยวเขามาเทียวในเกาะเกร็ดเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอน

ส่วนทางด้านร้านขายอาหารตามสั้งเล่าว่าในช่วงนี้มีวันหยุดเยอะประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้ามาเที่ยวที่เกาะเกร็ดมากพอสมควรซึ่งทางร้านแต่ละร้านที่ขายของไม่ว่สของฝากหรือของกินหรือข้าวก็พอขายได้และถือว่สในช่วงนี้เกาะเกร็ดคึกคักในวันหยุดไม่ได้เงียบเหงา

ส่วนทางด้ายประชาชนที่เดินทางเข้าไปเที่ยวในเกาะเกร็ดเล่าว่าช่วงนี้เป็นช่งที่หยุดยาว 4 วันติดและที่ผ่านมาก็วันหยุดหลายวันที่ผ่านมาซึ่งตนก็คิดว่ามาเที่ยวที่เกราะเกร็ดดีกว่าไกล้บ้านด้วยเดินทางไม่ไกลและอีกอย่างประหยัดกับค่าเดินทางอีกด้วยและอีกอย่างได้เที่ยวอยู่กับธรรมชาติซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ทุกวันนี้เริ่มหายากแล้ว

ฉัตรมงคล I นนทบุรี