09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

ชัยภูมิ I ประธานสภา อบต.โอโล นำประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ ถวายพระราชกุศล

นาง อัมพิกา ราศีงาม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นำประชาชน กว่า 100 คน เข้าวัดปฏิบัติธรรม ถวายอาหาร บิณฑบาตร แด่พระสงฆ์ ที่จำพรรษาอยู่ ณ สถานปฏิบัติธรรม วัดธรรมสถาน  ตำบล โอโล อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนั้นมีการปฏิบัติจิตภาวนาอุทิศ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฏาคม 2565

ในขณะเดียวกัน เหล่าจิตอาสา นำพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมบุญ รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ ช่วยกันทำความสะอาด เก็บกวาดรอบบริเวณวัด และที่สาธารณะใกล้เคียง  ให้สวยงาม สะอาด งามตากับผู้ที่มาร่วมทำบุญในช่วงเข้าพรรษา

นาง อัมพิกา ราศีงาม ผู้นำทำกิจกรรมนี้ กล่าวว่า “ วันนี้พวกเรามารวมตัวกันเพื่อร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ  ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดี  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน” และเมื่อเสร็จภารกิจทุกคนกลับบ้านด้วยความเบิกบานใจ

วรากร I ชัยภูมิ