09/08/2022

THAI NEWS

ข่าวด่วนออนไลน์ ทั่วไทย ทั่วโลก

มุกดาหาร I บิ๊กโจ๊ก ตรวจเยี่ยมประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ประธานกรรมการประเมินโครงการ Smart Safety Zone 4.0  พร้อมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2  ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร โดยมี พล.ต.ต.ชัชชัย  วงศ์สุนะ  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร พ.ต.อ.เกียรติภูมิ  สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองมุกดาหาร  พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ และภาคีเครือข่ายป้องกันอาชญากรรม (Big Six) ในพื้นที่ตามโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ให้การต้อนรับ

พ.ต.อ.เกียรติภูมิ  สุวรรณไตรย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า  ตามแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมกับพันธมิตรหลักของชุมชน (Big Six) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “Smart Safety Zone 4.0 ระยะที่ 2”  เป็นการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ Smart Safety Zone 4.0 ในพื้นที่ดำเนินโครงการ พร้อมทั้งภาพรวมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมแบบเชิงรุก เช่น การสร้างเครือข่ายกล้อง CCTV พร้อมกับให้มีเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสื่อสารคอยตรวจสอบตลอดเวลา

การใช้โดรนบินตรวจการณ์ในพื้นที่โครงการ การติดตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินไว้ตามจุดต่างๆ รวมถึงการสร้างกลุ่มเครือข่ายทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อเฝ้าระวังและรับแจ้งเหตุ กลุ่มเครือข่ายตาสับปะรด และกลุ่ม เครือข่ายอื่นๆ เพื่อร่วมบูรณาการการทำงานในด้านการป้องกันอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โครงการดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องระยะที่ 2  ดำเนินการในพื้นที่ สภ.เมืองมุกดาหาร ขนาดพื้นที่ 0.42 ตร.กม. เป็นสถานีตำรวจนำร่องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  กล่าวว่า โครงการ Smart Safety Zone 4.0 ถือเป็นโครงการและนโยบายหลักของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากที่ผ่านมาตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่ตำรวจเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบนั้น ด้านความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน และด้านความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ผบ.ตร.จึงมีนโยบายที่จะให้มีการประเมินผลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทุกเดือน โดยนำโครงการ Smart Safety Zone 4.0 และนวัตกรรมต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการดูแลชุมชนและสังคม เข้ามาช่วยในการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมที่จะทำให้พื้นที่ปลอดภัย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่