สระแก้ว I มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อฯ มอบรถตรวจการณ์ ให้กรมทหารพรานที่ 13

คณะฯ พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นประธานมอบรถยนต์ตรวจการณ์ให้กรมทหารพรานที่ 13   ณ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13 ต.คลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

พันเอก รณรงค์ เส็งมี ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 13  ผู้บังคับหน่วยประสานงานโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วย บริษัท ฮีด้า กาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้กรุณาบริจากรถยนต์ใช่แล้ว ยี่ห้อ โตโยต้า ไฮลักซ์  เซิร์ฟ สีน้ำเงิน ทะเบียน 3715  กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน  ให้แก่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5  จังหวัด มูลค่า 500,000 บาท  และมูลนิธิฯ ได้กรุณามอบรถยนต์คันดังกล่าว ให้แก่กรมทหารพรานที่ 13

เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก)  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งในการลาดตระเวน เฝ้าระวังและป้องกันช้างป่าทำร้ายราษฏรด์ในพื้นที่รับผิดชอบ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 13  พร้อมกำลังพลรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาทางมูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการปฏิบัติงานของหน่วยไว้ใช้ในการปฏิบัติงานและกรมทหารพรานที่ 13  จะนำรถยนต์คันนี้ ไปใช้ตามเจตนารมณ์ ที่บริษัท ฮีดา  กาโยโก อินเตอร์ไพรส์ จำกัด  และเลขามูลนิธิฯ คาดหวังไว้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในการมอบรถยนต์ตรวจการณ์ของบริษัท ฮีดากาโยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด นั้น  พลเอก สุรัตน์  วรรักษ์  ได้กล่าวขอบคุณ บริษัท ฮีดากาโยโกฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ในการตรวจการณ์ และเพื่อใช้ในการลาดตระเวนตรวจการณ์ ในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด  (ภาคตะวันออก)  จากเดิมเรียกว่า ”  ป่าพนมสารคาม ”  ซึ่งมีพื้นที่ป่าพืนเดียวกันติดต่อกัน 5 จังหวัด  คือ สระแก้ว  จันทบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  มีอาณาเขตครอบคลุม 2  เขต รักษาพันธุ์สัตว์ป่า 3 เขต

อุทยานมีพื้นที่ 1,302,670 ไร่  เขตรักษาพันธุ์ป่าเขาอ่างฤาไน,  เขตฯ เขาสอยดาว,  อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ,  อุทยานฯ เขาชะเมา – เขาวง, และ อุทยานฯ เขาสิบห้าชั้น  ซึ่งกรมทหารพรานที่ 13 เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกองทับภาคที่ ๑ เพื่อใช้ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด พระราชบัญญัติป่าไม้ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปราม ตามนโยบายของกองทัพบก และนโยบายของรัฐบาล การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี พันเอก ชายธนันชา วาจรัต อดีต ผบ.ทพ.ที่13 ปัจจุบันท่านย้ายไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสิงห์บุรี  เดินทางมาร่วมรับมอบรถยนต์ตรวจการณ์ในครั้งนี้ด้วย

Related posts